Felhívás az allergén növények elleni védekezésre

FELHÍVÁS

az allergén növények elleni védekezésre

 
Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden ingatlantulajdonos köteles az adott év (2014.) június 30-áig az ingatlanán lévő parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Felhívom a figyelmet arra, hogy az illetékes hatóságok kötelesek a mulasztóval szemben hatósági eljárást indítani, amennyiben tudomásukra jut, hogy valamely ingatlantulajdonos a parlagfű fertőzöttség kialakulását nem akadályozza meg ingatlanán. A hatósági eljárást belterületen a jegyző, külterületen (zártkerti részeken) pedig a megyei/fővárosi kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága folytatja le.
 
A parlagfű észlelése esetén az arra jogosult hatóságnak külön felszólítás nélkül, azonnal el kell rendelni a közérdekű védekezést. Ennek költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlan-tulajdonost terhelik, meg nem fizetés esetén pedig a követelés adók módjára behajtható. A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot is kiró az ingatlantulajdonosra, ennek összege – a fertőzött terület nagyságától és fertőzöttség mértékétől függően – elérheti az 5 000 000 forintot.
Az elmúlt években a Törökbálinti Lakosság nagy segítségünkre volt a fertőzött területek felderítésében. Kérem, idén is segítsék munkánkat és jelezzék a polgármesteri hivatalnak a parlagfüves területeket, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük. A fertőzött területeket bejelenthetik e-mailen, online felületen, a parlagfű bejelentések céljára rendszeresített telefonszámon és levélben is (az elérhetőségek alább olvashatók).
  • E-mail: hivatal@torokbalint.hu, vagy hollo.zsuzsanna@torokbalint.hu, vagy kertesz.palma@torokbalint.hu. 
  • Online felület: a térinformatikai rendszerünk parlagfű felderítés számára fenntartott online felületén http://terkep.torokbalint.hu/ (felső menüsor lakossági bejelentések ikonjára kattintva). 
  • „Parlagfű vonal” telefonszáma: 06-23-222-303 (üzenetrögzítő működik).
  • Levélcím: Törökbálinti Polgármesteri Hivatal (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.).
Felhívom arra is a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló 20/2004.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az ingatlanukat megművelni, rendben tartani, gyomtól – különösen az allergiás megbetegedéseket okozó allergén gyomnövényektől, gaztól, szeméttől, gondozatlan bokortól megtisztítani (8. § (1) bekezdés a) pont). Az ingatlan-tulajdonos köteles továbbá gondoskodni a ház vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének gondozásáról, tisztántartásáról (5. § (2) bekezdés).
 
Aki a rendeletben foglalt kötelezettségeknek nem tesz eleget, az a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (IX.23.) ÖK rendelet 4. § (1) bekezdés alapján tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
 
Településünk szépítése, tisztántartása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérem a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat, tegyenek eleget az említett kötelezettségeiknek. Az egyre szaporodó allergiás megbetegedésekre tekintettel különösen is kérek minden ingatlan-tulajdonost, hogy az ingatlan területének folyamatos gondozásával (fűnyírás, gyomlálás, gyomirtó stb.) segítsen megelőzni a parlagfűvel és egyéb allergén gyomnövényekkel való fertőzöttséget.
 
Szíves együttműködésüket ez úton is köszönöm!

Törökbálint, 2014. június 4.

 
Kailinger Ildikó sk.
jegyző