Tájékoztató a magánszemélyek elmaradt építmény-és telekadó bevallásának benyújtásáról


Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!
 
Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményekkel kívánja ösztönözni a magánszemélyek elmaradt építmény- és telekadó bevallásainak benyújtását. E kedvezményeket részletesen a helyi adókról szóló 50/2012.(XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) tartalmazza.
Az egyik kedvezmény, hogy mentesül a mulasztási bírság fizetése alól az a magánszemély adózó, aki nem vállalkozási célú ingatlana után 2013. április 15-ig hiánytalanul kitöltött adóbevallást nyújt be az Adóhatósághoz (az építmény és a telek után külön-külön adóbevallást kell benyújtani).
További kedvezmény az április 15-ig hiánytalan adóbevallást benyújtóknak, hogy a nem vállalkozási célú építmények után 2007-2011. évre járó építményadót sem kell megfizetniük. Ez a kedvezmény megilleti azokat is, akik az adóbevallást már benyújtották, de az adókivetésről még nem kaptak határozatot, valamint azokat is, akik a 2007-2011. évre járó adót már részben vagy egészben megfizették.
Az adóbevallás akkor számít hiánytalanul kitöltöttnek, ha azt a bevallás benyújtására kötelezett az előírt formanyomtatványon, aláírásával ellátva nyújtotta be az adóhatósághoz, és tartalmazza
–        az ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) vagy az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog jogosítottjainak adatait és a tulajdoni hányad arányait,
–        több tulajdonos esetén csatolt mellékletként a tulajdonos-társak között az adó megfizetésére kötött megállapodást, amennyiben ilyen megállapodás létrejött,
–        az ingatlan jellegének megnevezését (pl. családi ház, üzlethelyiség, építési telek, stb.),
–        az ingatlanszerzés időpontját, jogcímét,
–        épület esetén az ingatlan hasznos alapterületét,
–        az ingatlan településen belüli elhelyezkedését (helyrajzi szám, és ha van, utca-és házszám).
 
A leírtakkal kapcsolatos részletes szabályokat a helyi adókról szóló 50/2012.(XII. 17.) Ör. számú önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet teljes szövege megjelent a Kerthelyiség című havilap 2012. decemberi számában, továbbá elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.torokbalint.hu/Képviselő-testület/Rendeletek cím alatt).
A bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetőek a www.torokbalint.hu/Polgármesteri Hivatal/Nyomtatványok/Letölthető nyomtatványok címen vagy személyesen átvehetők az Adóirodánál (Kinizsi u. 29. GL Outlet) és az Ügyfélszolgálaton (Bajcsy-Zs.u. 8.)
Részletesebb tájékoztatásért az Adóirodához fordulhatnak a Tisztelt Ügyfelek.
Az építmény-és telekadóval foglalkozó munkatársaink:

Alessio Zsuzsa telefon: 06/23-335-021/283-as mellék
Kántor Lajosné telefon: 06/23-335-021/274-es mellék
Novinszky Zoltánné telefon: 06/23-335-021/258-as mellék
 

 
Az Adóiroda vezetője: dr. Szinger Éva (telefon: 06/23-335-021/270-es mellék).
Elektronikus elérhetőség: ado@torokbalint.hu.
Az Adóiroda ügyfélfogadási ideje: hétfőn 13 órától 17.30-ig, szerdán 8 órától 12.00 óráig és 13 órától 16.30-ig, pénteken 8 órától 12 óráig.
Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!
 
Törökbálinton 1991. óta létezik az építmény és telekadó, melyet első ízben a 3/1991. (III.13.) számú önkormányzati rendelettel vezetett be a Képviselő-testület.
Az építményadó és a telekadó egyaránt úgynevezett kivetéses adó, ami azt jelenti, hogy az adót az adóhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezett bevallása alapján. A bevallás elmulasztása mulasztási bírsággal jár, melynek összege a hatályos rendelkezések alapján elérheti a kétszázezer forintot.
A szabályok szerint tehát az adó bevezetéséről szóló 1991-es rendelet hatályba lépését követően mindenkinek, aki az akkori állapot szerint építmény és/vagy telekingatlannal rendelkezett, be kellett volna nyújtania az adóbevallását az Adóhatósághoz. Aki pedig az ingatlant később szerezte, annak a szerzéskor kellett volna ezt a kötelezettséget teljesítenie. Fontos tudni, hogy az adóbevallást nem kell évente ismételni, az egyszer benyújtott adóbevallás mindaddig érvényes, amíg az adatok nem változnak (pl. a tulajdonos személyében vagy az ingatlan adataiban történt változások, a jogi szabályozás lényeges módosulása).
A Képviselő-testület fentebb ismertetett döntése minden érintettnek lehetőséget nyújt arra, hogy a mulasztást hátrányos jogkövetkezmények nélkül pótolja. Kérem Önöket, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Törökbálint, 2013. február 19.

                                                                                                          Kailinger Ildikó sk.
                                                                                                                     jegyző