Tájékoztató pótösszeírásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy pótösszeírás keretében a népszámlálásból esetlegesen kimaradt személyeknek
november 8-ig
még van lehetőségük az adatszolgáltatásra.
A kérdőívek kitöltésére a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában ( GL OUTLET, Törökbálint, Kinizsi utca 29. szám) kerülhet sor a következő időpontokban:
  • csütörtökön (november 3-án) 9.00 – 16.00 óra között;
  • pénteken (november 4-én) 9.00 – 12.00 óra között
  • hétfőn (november 7-én) 9.00 – 17.30 óra között
  • kedden (november 8-án) 9.00 – 16.00 óra között
Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után! Az eljárásban kiszabható bírság elérheti az ötvenezer forintot.
 
Törökbálint, 2011. november 1.
 
                                              Kailinger Ildikó jegyző sk.
                                         települési népszámlálási felelős