Kártyaelfogadó Szabályzat

KÁRTYAELFOGADÓ SZABÁLYZAT
 
 
    I.        Fogalom meghatározások
Elfogadó Partner: kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység stb.), amelyet a Tükörhegyi Közéleti Egyesület (továbbiakban TKE) jelölt ki – az Elfogadó Partner regisztrációja alapján – ilyen minőségben. A hivatalos Elfogadóhelyekről, valamint a kedvezményekről a www.tukorhegy.hu honlapon és az időközönként kiadott TKE hírlevelekben tájékozódhat a kártyabirtokos.
Kedvezményrendszer: a TKE által kialakított olyan együttműködési rendszer, amely az abban résztvevő Vásárlók és Elfogadó Partnerek részére a kölcsönös előnyök lehetőségét biztosítja.
Vásárló: az a természetes személy, aki TKE tagja és a részére biztosított TKE Tagsági kártyával jogosult igénybe venni Elfogadó Partner által biztosított és az Elfogadóhely regisztrációjakor vállalt kedvezményeket Elfogadó Partner termékeinek megvásárlásakor, szolgáltatásainak igénybe vételekor.
TKE Tagsági kártya: TKE által a Vásárló részére kiállított – kizárólag a Vásárló által felhasználható, nem átruházható – plasztik kártya, amely tartalmazza a Vásárló azonosításához szükséges adatokat (név, kártya sorszáma) és a kártya érvényességét igazoló dátummal ellátott matricát.
Elfogadóhely: Elfogadó Partner által megjelölt olyan kereskedelmi vagy szolgáltató egység, amely jogosult és köteles a TKE Tagsági kártyával rendelkező Vásárló részére az Elfogadóhely regisztrációjakor vállalt kedvezményeket biztosítani.
 
  II.        Feltételek, a kedvezményrendszer működési szabályai
1.       A TKE kedvezményrendszerében bármely vállalkozás szerepelhet Elfogadó Partnerként, amennyiben kitöltötte a regisztrációs űrlapot.
2.       A TKE-nek jogában áll mérlegelést követően – külön indokolás nélkül – az egyes regisztrációkat elutasítani, amelyről a regisztrálni kívánt vállalkozást értesíti.
3.       Az Elfogadó Partner Elfogadóhelyére vonatkozó aláírt regisztrációja – TKE visszaigazolását követően – szerződéskötésnek minősül, amelynek feltételeit jelen szabályzat tartalmazza.
4.       Az Elfogadó Partner valamennyi – az általa regisztrációban szereplő – kereskedelmi/szolgáltató egységeinek címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét, tevékenységének legfeljebb 500 karakteres leírását, és a termékek/szolgáltatások árából egységes, az Elfogadóhely által meghatározott kedvezmény mértékét a TKE szerepelteti a kártya Elfogadóhely adatbázisában, az interneten (www.tukorhegy.hu), és megjeleníti az általa kibocsátott hírlevelekben is.
5.       Az együttműködés érvényességét igazoló, a kedvezmény nyújtásáról szóló kirakatmatricákat a kitöltött és az aláírt regisztrációs lap beérkezését követően TKE eljuttatja az elfogadóhelyekhez, amelyeket az Elfogadóhely köteles a helyszínen kiragasztani, illetve jól látható helyen (lehetőség szerint a bejáratnál vagy pénztárnál) elhelyezni.
6.       Az Elfogadóhely az érvényes kártyák birtokosainak, a regisztrációkor megadott mértékű kedvezményt köteles biztosítani. Kivétel a fixáras termék vagy egyébként is akciós termék.
7.       A kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve készpénzes fizetéshez kötni tilos.
8.       Több kedvezménykártyára történő együttes kedvezmények összevonása nem kötelező. Elfogadó Partner a regisztrációkor vállalt kedvezménnyel kapcsolatban eldöntheti, hogy összevonja-e egyéb más módon megállapított kedvezményeivel.
9.       A kedvezmény igénybevételéhez az Elfogadóhely jogosult elkérni a kártyabirtokostól a kártyát. A TKE Tagsági kártya csak a tárgyévre vonatkozó érvényesítő matricával ellátva jogosít kedvezményre. Az Elfogadóhely számlát csak a kártyán szereplő névre köteles kiállítani.
10.    Az Elfogadóhely a jelen szerződésből származó kötelezettségeiből a kedvezményadás, valamint a kártya használati módjáról munkatársait belső utasításban tájékoztatni köteles.
11.    Az Elfogadóhely minden olyan szervezeti és működési változásáról, amely a kedvezmény folyamatos biztosítását gátolná, TKE-t 8 napon belül tájékoztatni köteles.
12.    Elfogadó Partner szavatol azért, hogy a regisztrációkor megadott adatai a valóságnak megfelelnek és köteles bármely adatváltozást 8 napon belül TKE részére írásban (e-mailben vagy postai úton) jelezni.
13.    Az Elfogadó Partner kártérítési felelősséget vállal arra az esetre, ha a kedvezményadás elmaradása – bizonyítható módon – saját önhibájából következik be, és kötelezi magát a meg nem adott kedvezmény 15 napon belüli megfizetésére az érintett kártyabirtokosoknak.
14.    A regisztráció – és ezzel együtt a szerződés – 30 nap felmondási idővel, írásban (e-mailben vagy postai úton) módosítható, vagy megszüntethető, amely időtartam alatt az Elfogadóhely a kedvezményt biztosítani köteles (kivétel vis major esetén).
15.    TKE köteles jelen szabályzat érvényben lévő változatát internetes oldalán (www.tukorhegy.hu) megjeleníteni, illetve a szabályzatban történő módosításokról valamennyi regisztrált elfogadóhelyet e-mailben haladéktalanul tájékoztatni.

Vélemény, hozzászólás?