Tájékoztató a lomtalanítás rendjéről

Tisztelt Törökbálinti Ingatlan-tulajdonosok és használók!
 
2014. május 1-től – a törvényi előírások módosulása miatt – megváltoztak a lomtalanítás szabályai településünkön.

Ezentúl a kommunális hulladékszállítással megbízott közszolgáltató évente egy alkalommal közvetlenül a háztól szállítja el a lomokat (házhoz menő lomtalanítás). A szolgáltatást október 31-ig lehet igénybe venni.

E szolgáltatásért külön díjat nem kell fizetni, de csak azok vehetik igénybe, akiknek nincs szemétszállítási díjhátralékuk.
 
Az elszállításra legalább 7 nappal korábban egyeztetett időpontban kerül sor. Az időpont egyeztetést az ingatlan-tulajdonos (használó) az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérheti: 
  • Postacím: 2454 Adony, Dózsa Gy. u 64.
  • Telefon/fax: +36-25/504-520
  • E-mail cím: info@deszolg.hu
A házhoz menő lomtalanításhoz a kisebb méretű anyagokat be kell zsákolni, vagy kötegelni a szétszóródás megakadályozása és a könnyebb rakodás érdekében. 

A hulladékot az elszállításig az ingatlanon kell tartani, a közterületre tilos kihelyezni.

Nem tartozik a lomtalanítás körébe a(z) 

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék,
  • elektromos és elektronikai készülék,
  • veszélyes hulladék, gumiabroncs,
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a lomhulladék elszállítására kizárólag az ingatlan-tulajdonosok és használók tarthatnak igényt. 

A házhoz menő lomtalanítás szabályait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló, 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 44/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet állapítja meg. A rendelet elolvasható a hivatalos honlapon: www.torokbalint.hu (képviselő-testület/rendeletek). 

A közszolgáltató a lomtalanítás igénybevételének feltételeiről írásban közvetlenül is értesíti a lakosságot.

Törökbálint, 2014. május 8.

 
Kailinger Ildikó
jegyző